d
DE BIG BOOM x EVITA
Op
NL14-1390676, "De 676" (bij Foeke Hoekstra)
www.Duivenkweekwilliebronkhorst.nl
duivenkweekwilliebronkhorst.nl
Gekweekt uit met zorg samengestelde koppels
Terug naar het
Kweekkoppel
Nazaten vliegen o.a. 1e asduif Vitesse

Arie Dijkstra koppels

Kl.z.Dikke

Blauwe

Gekweekt uit met zorg samengestelde koppels
Met zorg samengestelde kweekkoppels wbmbronkhorst@hotmail.com