d
DE BIG BOOM x EVITA
Op
www.Duivenkweekwilliebronkhorst.nl
duivenkweekwilliebronkhorst.nl
Gekweekt uit met zorg samengestelde koppels
Terug naar het
Nazaten vliegen o.a. 1e asduif Vitesse

Arie Dijkstra koppels

Kl.z.Dikke

Blauwe

Gekweekt uit met zorg samengestelde koppels
Met zorg samengestelde kweekkoppels