www.Duivenkweekwilliebronkhorst.nl
duivenkweekwilliebronkhorst.nl
Gekweekt uit met zorg samengestelde koppels
    11
K
K
                                           Klik hier voor stamkaart
                                                  Klik hier voor stamkaart
Koppel 10 Koppel 10 Koppel 12 Koppel 12
Klik hier voor Pro forma stamkaart jonge duif
Gekweekt uit met zorg samengestelde koppels
Met zorg samengestelde kweekkoppels