www.Duivenkweekwilliebronkhorst.nl
duivenkweekwilliebronkhorst.nl
Gekweekt uit met zorg samengestelde koppels
   12
K
K
                                           Klik hier voor stamkaart
                                                  Klik hier voor stamkaart
Koppel 11 Koppel 11 Koppel 1 Koppel 1
Klik hier voor Pro forma stamkaart jonge duif
Gekweekt uit met zorg samengestelde koppels
Met zorg samengestelde kweekkoppels