www.Duivenkweekwilliebronkhorst.nl
duivenkweekwilliebronkhorst.nl
Gekweekt uit met zorg samengestelde koppels
    6
K
K
                                           Klik hier voor stamkaart
                                                  Klik hier voor stamkaart
Koppel 5 Koppel 5 Koppel 7 Koppel 7
Klik hier voor Pro forma stamkaart jonge duif
Gekweekt uit met zorg samengestelde koppels
Met zorg samengestelde kweekkoppels